Chakra

Deze behandeling richt zich op de verschillende energiecentra in het menselijk lichaam.
Omvat voetzool- en hand-reflexzone massage, Bachbloesem therapie, Aroma therapie (etherische oliën), Edelsteen therapie, meditatie en visualisatie.

Chakra’s zijn de centra van activiteit. Alles wat je doet, ziet, meemaakt en ervaart, doe je met deze centra, en wordt daar ook opgeslagen. Van hieruit groeit de mens en vergroot hij zijn mogelijkheden. Alle organen van ons lichaam zijn aangesloten op deze zeven centra en hebben daarmee een wisselwerking. Problemen binnen de chakra’s kunnen dus orgaanproblemen opleveren en de therapeut zal proberen die balans weer te herstellen.

Er zijn verschillende behandelvormen:

Kleurentherapie
Hierbij wordt gebruik gemaakt van het feit dat iedere chakra zijn eigen kleur heeft.  Met die kleuren kun je energie toevoegen of verminderen. Ook kleuren hebben hun eigen vibratie. Niet voor niets gebruikt de reclamewereld de kleuren om hun producten een extra cachet mee te geven. Door middel van deze vibraties kun je een chakra weer op gang krijgen of juist tot rust brengen.

Edelsteentherapie
Hier maken we gebruik van de helende kracht van sommige edelstenen. De Chinezen doen dit al 5000 jaar! Edelstenen zijn volledig in balans. Dat betekent, dat ze energie opnemen en ook meteen weer doorgeven.  Wij kunnen gebruik maken van dit feit door via de stenen de verstoorde trillingen in ons lichaam en in onze psyche te herstellen. De edelsteentherapie bevat de kennis over deze trillingen van de stenen en, goed gebruikt, kunnen ze dus helpen onze verstoorde trillingen in balans te krijgen. Belangrijk hierbij is de kleur van de steen, maar ook de mineralenopbouw van de steen. Dikwijls voelen mensen zich aangetrokken tot een bepaalde steensoort, dat is dan ook vaak de steen die kan helpen! Het onbewuste “voelt”dat gewoon aan.

Aromatherapie
Dit werkt op verschillende manieren; via de reukzin, via de huid (massages met etherische olie of door middel van kompressen) en inwendig (middels gedoseerde inname van druppels). Zoals de stenen hebben ook planten, bloemen en kruiden allemaal een eigen energie. De ene is opwekkend, de andere juist weer rustgevend. De genezende werking van etherische olie heb je, na massage b.v. al na 3 uur in je bloed.

Reflexologie
De conditie van de gehele mens is terug te vinden in bepaalde reflexgebieden. Zo heeft de voet veel van deze reflexgebieden, zowel op de zool en tenen als bovenop. Via een voetmassage met druk op die gebieden kun je heel goed energiestromen versterken of juist doen afnemen. Hetzelfde geldt voor de handen. Over het hele lichaam liggen deze reflexgebieden en zij zijn allemaal met elkaar verbonden. De organen horen allemaal bij een bepaald reflexgebied.

Bachbloesemtherapie
Dit brengt harmonie binnen het bewustzijn en stimuleert daardoor het zelf helende vermogen van de mens. De essences worden uit verschillende bloesems “getrokken”via een bepaald procédé. Een zekere dr. Bach heeft daar jarenlang aan gewerkt en ons een prachtig middel nagelaten. Een volledig non-toxisch product, dat vooral werkt op het energetisch bewustzijn van de mens. Het helpt om bepaalde zaken, die onverwerkt in het onderbewustzijn liggen te “broeden” naar boven te halen, zodat ze zichtbaar worden en daarmee dus behandelbaar!

Meditatie en visualisatie
Deze technieken hebben vooral met bewustwording te maken. Het zijn oefeningen, beginnend met de ademhaling gevolgd door methoden om te ontspannen. Deze oefeningen leren de mens om gebruik te maken van zijn eigen gedachtekracht.